Privacyverklaring


AGTL is een vennootschap onder firma bestaande uit drie vennoten, wij hebben ons tot doel gesteld om, met onze kennis en ervaring de veiligheid van mens en milieu in de vervoerswereld te verbeteren.


AGTL is gespecialiseerd in het verzorgen van opleidingen op het gebied van het vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen en ladingzekering, zoals de cursussen: ADR, veiligheidsadviseur ADR, Vervoer gevaarlijke stoffen door de lucht (IATA), over water (IMDG en ADN), per spoor (RID), Containerstuwage en PGS 15 / 37.


AGTL is door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat erkend als opleidings- en exameninstituut, voor het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht, inclusief klasse 7 radioactief.
Deze erkenning is slechts verleend aan een paar instituten in Nederland.


AGTL maakt gebruik van de moderne onderwijstechnieken en beschikt over eigen erkende opleidingsontwikkelaars.
De opbouw van de cursussen is gebaseerd op de speciaal hiervoor ontwikkelde syllabi.


AGTL docenten verzorgen reeds jaren opleidingen.
Zij hebben hoge scoringsresultaten bij de examens en beschikken over een ruime praktijkervaring,
De opleidingen, zoals bijvoorbeeld opleidingseis ADR 1.3 worden voornamelijk gepland op de voor de klant geschikte locaties en op tijdstippen waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de bedrijfstijden. Deze opleiding wordt op maat ontwikkeld en gegeven.


AGTL treedt ook op als extern veiligheidsadviseur weg- (ADR), spoor-(RID) en binnenvaartvervoer (ADNR) voor diverse bedrijven. AGTL ziet het verstrekken van adviezen op vervoersgebied tot één van haar kerntaken.
Binnen AGTL is een gediplomeerd specialist gevaarlijke stoffen aanwezig.


AGTL is lid van de Vereniging voor Veiligheidsadviseurs.