Algemeen
De beroepschauffeur is vandaag de dag niet alleen meer diegene, die een vracht op een locatie gaat halen en afleveren op een andere locatie.
Nee, een goede beroepschauffeur is tegenwoordig van veel meer markten thuis en mag zich dan ook terecht een specialist op zijn gebied noemen.
Een goede beroepschauffeur kun je tegenwoordig beter beschouwen als de manager van een onderneming op wielen.
Vanuit de internationale wetgeving en het bedrijfsleven, ligt er een zware verantwoordelijkheid bij deze manager.
Het vervoer van gevaarlijke stoffen vraagt ook om specialistische chauffeurs, die op een deskundige en zorgvuldige wijze het transport van gevaarlijke stoffen verzorgen.


Doelgroep
De beroepschauffeurs die gevaarlijke stoffen vervoeren in hoeveelheden groter dan de vrijgestelde hoeveelheden dienen in het bezit te zijn van een ADR vakbekwaamheidcertificaat voor stukgoed.


Doelstelling
Personeel dat handelingen verricht zoals genoemd onder de doelgroep, bewust te maken van de gevaarsaspecten welke verbonden zijn met deze handelingen. Hen kennis en inzicht verschaffen over de regelgeving aangaande gevaarlijke stoffen. Tijdens de werkzaamheden de persoonlijke beschermende middelen op een juiste wijze gebruiken. Praktische handelingen kunnen uitvoeren ten einde calamiteiten (zoals morsverliezen of brand) te bestrijden. Naast feitelijke kennis wordt gestreefd naar een milieubewustzijn en veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen bij de leerling.


Vooropleiding.
Er is geen specifieke vooropleiding vereist.


Bijzonderheden
De deelnemer is na het behalen van het volledige ADR-certificaat in staat om:

 • het stukgoedvervoer van gevaarlijke stoffen goed en veilig (volgens de regelgeving) uit te voeren;
 • het vervoer adequaat te begeleiden, rekening houdend met de eigenschappen van het te vervoeren product;
 • zorg te dragen voor een juiste administratieve afhandeling van het vervoer;
 • op een juiste wijze te reageren bij ongevallen en of calamiteiten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • melding te maken van een calamiteit met gevaarlijke stoffen.

De nationale en internationale regels over het vervoer van gevaarlijke stoffen worden ieder jaar weer aangepast. De chauffeur moet daarom regelmatig worden bijgeschoold. Daarom is het ADR-certificaat maar 5 jaar geldig en dient men in het 5e jaar de verlengingscursus te volgen


Cursusinhoud:

 • het toezicht en opsporing inzake de WVGS
 • meldingsplicht voorval / ongeval inzake de WVGS
 • de gevaarseigenschappen van de gevaarlijke stoffen;
 • de afzonderlijke gevarenklassen;
 • de etikettering van gevaarlijke stoffen;
 • de verpakking van gevaarlijke stoffen;
 • de documenten behorende bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • de voertuiguitrusting behorende bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • de kenmerking van stukgoed voertuigen
 • de regelgeving voor het vervoer
 • de regelgeving met betrekking tot samenlading, vrijstelling en laad- en losprocedures
 • de persoonlijke beschermingsmiddelen behorende bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • brand en brandbestrijding bij het vervoer van gevaarlijke stoffen
 • voorkomen en bestrijden van een ongeval en of calamiteit met gevaarlijke stoffen
 • de regelgeving met betrekking tot het Multimodal vervoer en aansprakelijkheid

Duur cursus

 • Klassikaal, 10-dagdelen
 • Webinar, 10 dagdelen
 • Blended, 2 dagdeel
 • Internet, naar eigen inzicht
 • Herhaling, afhankelijk van gekozen methode

Locatie en tijdstip
De cursus wordt bij voorkeur bij deelnemende bedrijven verzorgd. Indien nodig zal door ons bij voldoende deelname een locatie worden ingehuurd, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van de deelnemers. De cursussen worden in overleg met de onderneming gehouden. De mogelijkheid bestaat om deze in de avonduren en/of de zaterdagen te verzorgen.