Algemeen
In heel veel magazijnen worden gevaarlijke stoffen opgeslagen.
Dit brengt een risico mee voor de mensen die werkzaam zijn in die magazijnen.
Ook is er een risico voor het milieu.
Daarom is het een noodzaak om die mensen, die regelmatig werken of omgaan met gevaarlijke stoffen, een deskundige opleiding te laten volgen.
Dit is overigens niet vrijblijvend, maar is een wettelijke verplichting. De verplichting is vastgelegd in de RID overeenkomst hoofdstuk 1.3


Doelgroep
Personeel dat regelmatig handelingen pleegt met gevaarlijke stoffen en -afval zoals:

 • het aanbieden
 • het in ontvangst nemen
 • het gebruiken en opslaan en betrokken is bij het intern transporteren van deze stoffen

Doelstelling
Personeel dat handelingen verricht zoals genoemd onder de doelgroep, bewust te maken van de gevaarsaspecten welke verbonden zijn met deze handelingen. Hen kennis en inzicht verschaffen over de regelgeving aangaande gevaarlijke stoffen. Tijdens de werkzaamheden de persoonlijke beschermende middelen op een juiste wijze gebruiken. Praktische handelingen kunnen uitvoeren ten einde calamiteiten (zoals morsverliezen of brand) te bestrijden. Naast feitelijke kennis wordt gestreefd naar een milieubewustzijn en veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen bij de leerling.


Vooropleiding.
Er is geen specifieke vooropleiding vereist.


Bijzonderheden

De doelgroep zal bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden op verschillende wijzen in aanraking komen met gevaarlijke stoffen en/of gevaarlijke afval.
Hij/zij zal in voorkomend geval de gevaarlijke stoffen in ontvangst moeten kunnen nemen van de transporteur.
De gevaarlijke stoffen volgens de gestelde regels opslaan en tijdens het gebruik van deze stoffen de juiste persoonlijke beschermende middelen kunnen gebruiken.
Bij calamiteiten dient hij/zij adequaat te kunnen optreden en melding van het gebeurde kunnen verzorgen.
Hij/zij kan belast worden met het behandelen van het gevaarlijke afval van de bedrijfseenheid. Tevens kan het ook zijn/haar taak zijn gevaarlijke stoffen gereed te stellen voor transport of door te verstrekken aan andere gebruikers. Leden van de doelgroep kunnen te werk zijn gesteld bij o.a.: Opslag en overslag bedrijven, expedities van bedrijven en logistieke centra. Aan het eind van de cursus wordt een certificaat uitgereikt.


Cursusinhoud:

 • Wettelijk kader gevaarlijke stoffen
 • Gevaarlijke stoffen en begrippen
 • Codering en indeling van gevaarlijke stoffen
 • Vervoeren van gevaarlijke stoffen in vrijgestelde hoeveelheden
 • Verpakkingen en etikettering volgens het RID
 • Maatregelen bij brand
 • Maatregelen bij morsverliezen en milieumeldingen


Duur cursus

 • Klassikaal, 2 dagdelen
 • Digitale klas 2 dagdelen
 • Webinar, 2 dagdelen
 • Blended, 1 dagdeel
 • Internet, naar eigen inzicht
 • Herhaling, afhankelijk van gekozen methode

Locatie en tijdstip
De cursus wordt bij voorkeur bij deelnemende bedrijven verzorgd. Indien nodig zal door ons bij voldoende deelname een locatie worden ingehuurd, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van de deelnemers. De cursussen worden in overleg met de onderneming gehouden. De mogelijkheid bestaat om deze in de avonduren en/of de zaterdagen te verzorgen.