Klassikaal onderwijs, ook wel ‘frontaal onderwijs’ genoemd, is een traditionele manier van lesgeven waarbij een of docent een groep cursisten als geheel uitleg en instructie geeft.

De cursisten worden bij deze vorm van onderwijs actief betrokken tijdens de instructie en de zelfstandige verwerking van de leerstof.
Ook kan de docent in zijn instructie aanpassen naar individueel niveau.

Verder heeft AGTL altijd van 19.00u tot 21.00u een docent via de webcam online voor vragen en huiswerk ondersteuning.

AGTL hanteert bij deze lesvorm een maximum van 12 cursisten.


Een digitale klas is een lezing, workshop, college of soortgelijke presentatie of vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet.

Verder is een digitale klas is bijzonder geschikt om een groep cursisten op diverse plaatsen tegelijk te bereiken. Zowel de presentator als de deelnemers maken gebruik van een webcam en microfoon en zien en horen elkaar.

Verder heeft AGTL altijd van 19.00u tot 21.00u een docent via de webcam online voor vragen en huiswerk ondersteuning.

AGTL hanteert bij deze lesvorm een maximum van 6 cursisten.


Blended learning is een combinatie van online leren en contactonderwijs, na een online module volgt een contactmoment voor de praktische delen van een opleiding.

Blended learning is in veel gevallen een oplossing die niet alleen kosten- en tijdbesparend is. AGTL biedt deze combinatie aan op het eigen bedrijf of op een locatie van AGTL.

Verder heeft AGTL altijd van 19.00u tot 21.00u een docent via de webcam online voor vragen en huiswerk ondersteuning.

AGTL hanteert bij deze lesvorm een maximum van 12 cursisten per contactmoment.


Een webinar is een vorm van kennisoverdracht die plaatsvindt via het internet.

Een webinar is bijzonder geschikt om een grote groep deelnemers tegelijk te bereiken.

Deelnemers kunnen het seminar rechtstreeks op hun eigen computer of gezamenlijke ruimte volgen en de spreker(s) zien en horen, maar niet elkaar.
Indien gewenst is een Q&A moment naderhand mogelijk.

AGTL hanteert bij deze lesvorm geen maximum aantal cursisten.


Online leren of E-learning zijn leeractiviteiten waarbij interactief gebruik wordt gemaakt van een computer die verbonden is met een computernetwerk of internet voor distributie, communicatie over en weer en ondersteuning. Het is een middel om afstandsonderwijs mogelijk te maken.

AGTL hanteert bij deze lesvorm geen maximum aantal cursisten.