Algemeen
Grote hoeveelheden gevaarlijke goederen worden van het ene naar het andere continent per zeeschip vervoerd. Als er bijvoorbeeld grote balen hooi of katoen getransporteerd worden, dan hebben we te maken met een stof die door broei, brand zou kunnen veroorzaken tijdens de reis u hebt dan te maken met regels die internationaal afgesproken en opgesteld zijn.


Doelgroep
Tot de doelgroep behoren werknemers die belast zijn met preventie van risico’s op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen
De preventie richt zich in het bijzonder op de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.


Doelstelling
Ondersteuning kunnen geven bij het vervoersgereed kunnen maken van goederen, containers en voertuigen met gevaarlijke stoffen conform de IMDG-code evenals adviezen kunnen geven aan directie en werknemers. Zo zijn er regels waar een zeeschip aan moet voldoen, regels voor de veiligheid van het personeel aan boord van die zeeschepen, regels om het (aquatisch) milieu te beschermen en natuurlijk ook regels voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen aan boord van zeeschepen.


Vooropleiding.
MBO niveau is gewenst.
Enige werkervaring bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is gewenst.
Enige kennis van de Engelse taal is gewenst.


Bijzonderheden
In de cursus zullen door middel van vragensets en casussen het gebruik van de IMDG-code worden geoefend.
Op de laatste dag zal er een examen worden afgenomen en bij een voldoende score zal er een certificaat worden uitgereikt.


Cursusinhoud:

 • Het leren werken met de IMDG-code
 • Het leren toepassen van de IMDG-code op de werkplek
 • Het classificeren en identificeren van gevaarlijke stoffen
 • Het verpakken van gevaarlijke stoffen.
 • Het kenmerken en etiketteren van gevaarlijke stoffen
 • Het documenteren van zendingen met gevaarlijke stoffen
 • Het toepassen van de vereiste vervoerscondities


Duur cursus

 • Klassikaal, 10 dagdelen
 • Digitale klas 10 dagdelen
 • Webinar, 10 dagdelen
 • Blended, 2 dagdelen
 • Internet, naar eigen inzicht
 • Herhaling, afhankelijk van gekozen methode

Locatie en tijdstip
De cursus wordt bij voorkeur bij deelnemende bedrijven verzorgd. Indien nodig zal door ons bij voldoende deelname een locatie worden ingehuurd, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van de deelnemers. De cursussen worden in overleg met de onderneming gehouden. De mogelijkheid bestaat om deze in de avonduren en/of de zaterdagen te verzorgen.