Algemeen

Momenteel is de PGS 37-2 nog niet van kracht.
Er zijn een circulaire en twee handreikingen beschikbaar hoe lithium batterijen op te slaan.
De gegeven cursus behandeld momenteel naast de circulaire en handreikingen ook de PGS 37-2 welke mogelijk begin 2024 in werking treed.


In heel veel magazijnen worden Lithium batterijen opgeslagen.
Dit brengt een risico mee voor de mensen die werkzaam zijn in die magazijnen.
Daarom is het een noodzaak om die mensen, die regelmatig werken of omgaan met Lithium batterijen, een deskundige opleiding te laten volgen.
Dit is overigens niet vrijblijvend, maar is een wettelijke verplichting.
De verplichting is vastgelegd in de PGS 37-2


Doelgroep
Personeel dat is belast met het ontvangen en opslaan van Lithium batterijen, Lithium batterijen in apparaten en Lithium batterijen met apparaten (reservebatterijen).


Doelstelling
Personeel dat handelingen verricht zoals genoemd onder de doelgroep, bewust te maken van de gevaarsaspecten welke verbonden zijn met deze handelingen. Hen kennis en inzicht verschaffen over de regelgeving aangaande gevaarlijke stoffen. Tijdens de werkzaamheden de persoonlijke beschermende middelen op een juiste wijze gebruiken. Praktische handelingen kunnen uitvoeren ten einde calamiteiten (zoals brand) te bestrijden. Naast feitelijke kennis wordt gestreefd naar een milieubewustzijn en veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen bij de leerling.


Vooropleiding.
Er is geen specifieke vooropleiding vereist.


Bijzonderheden
De doelgroep zal bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden op verschillende wijzen in aanraking komen met lithiumcellen en batterijen bij opslag. De training is speciaal ontworpen voor de opslag van lithiumbatterijen.

Hij/zij zal in voorkomend geval, de Lithium batterijen in ontvangst moeten kunnen nemen van de transporteur en de Lithium batterijen volgens de gestelde regels opslaan.
Bij calamiteiten dient hij/zij adequaat te kunnen optreden en melding van het gebeurde kunnen verzorgen.
Hij/zij kan belast worden met het behandelen van het gevaarlijke afval van de bedrijfseenheid. Tevens kan het ook zijn/haar taak zijn, de Lithium batterijen gereed te maken voor transport of door te verstrekken aan andere gebruikers. Leden van de doelgroep kunnen te werk zijn gesteld bij o.a. opslag en overslag bedrijven, expedities van bedrijven en logistieke centra. Aan het eind van de cursus wordt een certificaat uitgereikt.


Cursusinhoud:

 • Wettelijk kader gevaarlijke stoffen
 • Lithium batterijen en begrippen
 • Codering en indeling van Lithium batterijen
 • Vervoeren van gevaarlijke stoffen in vrijgestelde hoeveelheden
 • Verpakkingen en etikettering volgens vigerende regelgeving
 • Maatregelen bij brand

Duur cursus

 • Klassikaal, 6 dagdelen
 • Webinar, 6 dagdelen
 • Blended, 3 dagdelen
 • Internet, naar eigen inzicht
 • Herhaling, afhankelijk van gekozen methode

Locatie en tijdstip
De cursus wordt bij voorkeur bij deelnemende bedrijven verzorgd. Indien nodig zal door ons bij voldoende deelname een locatie worden ingehuurd, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van de deelnemers. De cursussen worden in overleg met de onderneming gehouden. De mogelijkheid bestaat om deze in de avonduren en/of de zaterdagen te verzorgen.