Algemeen
De Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS) bestaat uit een aantal regelingen.
In deze regelingen zijn de Europese regelingen opgenomen. Dit zijn het ADR voor het wegvervoer, het ADNR voor het binnenwatervervoer en het RID voor het spoorwegvervoer.
In de WVGS en de Arbo-wet wordt geëist dat, een bedrijf dat gevaarlijke stoffen aanbiedt of het laad / lost, het laat staan in een vervoermiddel, het vervoerd of het tijdelijk opslaat voor verder vervoer, de mensen zijn opgeleidt.
Dit geldt voor al het personeel dat ergens in het traject een taak heeft.

Dit geldt voor zowel nationaal als internationaal vervoer.


Doelgroep
Tot de doelgroep behoren werknemers(expeditiemedewerkers/magazijnchefs) die belast zijn met de invulling van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze werknemers moeten in staat zijn de voorschriften van het ADN op een juiste manier toe te passen.


Doelstelling
Het vervoersgereed kunnen maken van goederen, containers en voertuigen met gevaarlijke stoffen conform het ADN.


Vooropleiding.
Enige werkervaring bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is gewenst, maar niet noodzakelijk


Bijzonderheden
De cursus wordt afgesloten met een examen van AGTL.
Kandidaten welke geslaagd zijn, krijgen het certificaat “Senior werken met het ADR”.
Het certificaat heeft geen geldigheidsduur, maar het is raadzaam om, als gevolg van steeds wijzigde regelgeving, na 5 jaar te herhalen


Cursusinhoud:

 • Het leren werken met het ADN
 • Het leren toepassen van het ADN op de werkplek
 • Het identificeren, verpakken, kenmerken en etiketteren.
 • Het leren opmaken van de vervoersdocumenten
 • Het leren inspecteren en controleren van laadeenheden, voor het feitelijke beladen


Duur cursus

 • Klassikaal, 6 dagdelen
 • Digitale klas 6 dagdelen
 • Webinar, 6 dagdelen
 • Blended, 2 dagdelen
 • Internet, naar eigen inzicht
 • Herhaling, afhankelijk van gekozen methode

Locatie en tijdstip
De cursus wordt bij voorkeur bij deelnemende bedrijven verzorgd. Indien nodig zal door ons bij voldoende deelname een locatie worden ingehuurd, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van de deelnemers. De cursussen worden in overleg met de onderneming gehouden. De mogelijkheid bestaat om deze in de avonduren en/of de zaterdagen te verzorgen.