Algemeen
Luchtvervoer betekent een uiterst snelle wijze van vervoer, maar betekent tevens dat aan een aantal strenge vervoerseisen moet worden voldaan. Bij het vervoer van radioactieve gevaarlijke stoffen door de lucht moet aan nog meer regels worden voldaan, immers de kwetsbaarheid van het vervoer door de lucht wordt alleen nog maar groter.

Om het risico voor deze vervoerswijze tot een minimum te beperken is er in 2003 een besluit vervoer radioactieve gevaarlijke stoffen door de lucht en zijn er een aantal regelingen om erkenningen te krijgen op het gebied van aanbieden, melden van incidenten en opleiden opgenomen. In deze regeling zijn alle maatregelen opgenomen die er zorg voordragen dat een ieder in de vervoersketen voldoende gekwalificeerd is. Hun taak is het om de radioactieve gevaarlijke stoffen voor het vervoer door de lucht aan te bieden aan luchtvaartmaatschappijen.


Doelgroep
De cursus is bestemd voor alle medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het verpakken, aanbieden en het administratief verzend gereedmaken van radioactieve gevaarlijke stoffen door de lucht.
Na afloop van de cursus moet de cursist de voorschriften in theorie juist toe kunnen passen en op naleving van de voorschriften kunnen controleren.


Doelstelling
De goederen, die voor het vervoer door de lucht worden aangeboden, zullen aan alle verpakkingseisen moeten voldoen en voorzien moeten zijn van de juiste vervoerdocumenten. Is dit niet het geval, dan betekent dit dat U uw gewenste snelheid van verzending niet zult halen, immers de lading zal worden geweigerd. Een alternatief is om uw goederen ter plaatse, door een erkend bedrijf, tegen hoge tarieven te laten verpakken en van de goede documenten te voorzien.
De opleiding “IATA DANGEROUS GOODS REGULATIONS” die u bij AGTL kunt volgen, leert u om conform het handboek IATA DGR, de juiste maatregelen te treffen om uw zending op de juiste tijd en plaats te laten bezorgen tegen de laagste kosten. AGTL is een, door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu , erkend examen- en opleidingsinstituut, die door middel van vragen en casussen de cursist wegwijs maakt in de regels van het vervoer van gevaarlijke stoffen door de lucht.


Vooropleiding.

 • MBO niveau is gewenst.
 • Kennis van de Engelse taal hebben.
 • Bij voorkeur al  kennis van het vervoer gevaarlijke stoffen zoals b.v. ADR of Veiligheidsadviseur.

Bijzonderheden
Bij een resultaat van 70 punten of meer krijgt de cursist een certificaat uitgereikt dat 24 maanden geldig is.
De geslaagde cursist zal door zorg van AGTL worden aangemeld bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Bent u in het bezit van een geldig certificaat, maar loopt deze geldigheid binnenkort af, dan biedt AGTL ook een verlengingscursus aan van een viertal dagdelen, inclusief een examen.

Deze verlengingscursus brengt u op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en herhaalt de belangrijkste aspecten.


Cursusinhoud:

 • Het leren werken met het IATA DGR boek
 • Het leren toepassen van het IATA DGR boek op de werkplek
 • Het identificeren, verpakken, kenmerken en etiketteren.
 • Het leren opmaken en controleren van de vervoersdocumenten
 • Het samenstellen en controleren van zendingen


Duur cursus

 • Klassikaal, 4 dagdelen
 • Digitale klas 4 dagdelen
 • Webinar, 4 dagdelen
 • Blended, 2 dagdelen
 • Internet, naar eigen inzicht
 • Herhaling, afhankelijk van gekozen methode

Locatie en tijdstip
De cursus wordt bij voorkeur bij deelnemende bedrijven verzorgd. Indien nodig zal door ons bij voldoende deelname een locatie worden ingehuurd, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van de deelnemers. De cursussen worden in overleg met de onderneming gehouden. De mogelijkheid bestaat om deze in de avonduren en/of de zaterdagen te verzorgen.