Algemeen
In Nederland is veel regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen.
Al deze regelgeving heeft direct of indirect betrekking op de opslag van gevaarlijke stoffen.


Doelgroep
Tot de doelgroep behoren werknemers(leidinggevenden) die belast zijn met de invulling van de voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen. Deze werknemers moeten in staat zijn de voorschriften van de PGS 15 op een juiste manier toe te passen.


Doelstelling
Het kunnen oplaan van goederen, containers en voertuigen met gevaarlijke stoffen conform de PGS 15.


Vooropleiding.
Enige werkervaring bij de opslag van gevaarlijke stoffen is gewenst, maar niet noodzakelijk


Bijzonderheden
De cursus wordt afgesloten met een examen van AGTL.
Kandidaten welke geslaagd zijn, krijgen het certificaat “Senior werken met de PGS 15”.
Het certificaat heeft geen geldigheidsduur, maar het is raadzaam om, als gevolg van steeds wijzigde regelgeving, na 5 jaar te herhalen


Cursusinhoud:

 • Het leren werken met de PGS 15
 • Het leren toepassen van de PGS 15 op de werkplek
 • Het identificeren, verpakken, kenmerken en etiketteren.
 • Het leren opmaken van een opslag journaal
 • Het leren inspecteren en controleren van opslaglocaties

Duur cursus

 • Klassikaal, 6 dagdelen
 • Digitale klas 6 dagdelen
 • Webinar, 6 dagdelen
 • Blended, 2 dagdelen
 • Internet, naar eigen inzicht
 • Herhaling, afhankelijk van gekozen methode

Locatie en tijdstip
De cursus wordt bij voorkeur bij deelnemende bedrijven verzorgd. Indien nodig zal door ons bij voldoende deelname een locatie worden ingehuurd, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van de deelnemers. De cursussen worden in overleg met de onderneming gehouden. De mogelijkheid bestaat om deze in de avonduren en/of de zaterdagen te verzorgen.