Veel bedrijven werken met gevaarlijke stoffen, die elk een bepaald gevaar met zich meebrengen. De risico’s van deze gevaarlijke stoffen zijn vaak lastig in te schatten. Het is daarom noodzakelijk binnen het bedrijf, om een inventarisatie en evaluatie (R&I)  te hebben gemaakt van deze stoffen. De  RI&E van de gevaarlijke stoffen doen wij middels een inspectie / controle op de werkvloer. Risico’s van gevaarlijke stoffen zijn vaak lastig in te schatten. Hoeveelheden, concentraties en gevaren verschillen per stof en per activiteit. Heel vaak is men ook niet bekend welke gevaarlijke stoffen precies aanwezig zijn. Om snel inzicht te krijgen in mogelijke risico’s, biedt Adviesgroep Transport en Logistiek deze inspectie/ controle voor gevaarlijke stoffen aan.


De inspectie / controle van de gevaarlijke stoffen houdt in dat;

  • Er een Risico Inventarisatie & Evaluatie gevaarlijke stoffen wordt gedaan;
  • Er een korte rapportage wordt gemaakt van de RI&E;
  • Er gekeken wordt waar eventuele blootstelling aan Gevaarlijke Stoffen kan ontstaan;

Op basis daarvan kan samen met de verantwoordelijken binnen uw organisatie worden bepaald welke stappen kunnen worden genomen om de risico’s voor het personeel zo klein mogelijk te houden. Op hoofdlijnen worden in de rapportage via ons dashboard  aangegeven wat de stand van zaken is binnen het bedrijf.