Algemeen
Het ADR biedt chauffeurs een aantal mogelijkheden om gevaarlijke stoffen te vervoeren zonder dat zij volledig opgeleid zijn.
Dit brengt een risico mee voor de mensen die als chauffeur werkzaam zijn.
Uiteraard is er ook een risico voor het milieu.
Daarom is het een noodzaak om chauffeurs, die regelmatig gevaarlijke stoffen in vrijgestelde hoeveelheden vervoeren, een deskundige opleiding te laten volgen.
Dit is overigens niet vrijblijvend, maar is een wettelijke verplichting. De verplichting is vastgelegd in de ADR overeenkomst hoofdstuk 1.3.


Doelgroep
Chauffeurs die regelmatig kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen vervoeren zoals:

 • Vrijgestelde hoeveelheden (EQ).
 • Gelimiteerde hoeveelheden (LQ).
 • Beperkte Hoeveelheden (1000 punten regeling ADR 1.1.3.6).

Doelstelling
Personeel dat handelingen verricht zoals genoemd onder de doelgroep, bewust te maken van de gevaarsaspecten welke verbonden zijn met deze handelingen. Hen kennis en inzicht verschaffen over de regelgeving aangaande gevaarlijke stoffen. Tijdens de werkzaamheden de persoonlijke beschermende middelen op een juiste wijze gebruiken. Praktische handelingen kunnen uitvoeren ten einde calamiteiten (zoals morsverliezen of brand) te bestrijden. Naast feitelijke kennis wordt gestreefd naar een milieubewustzijn en veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen bij de leerling.


Vooropleiding.
Er is geen specifieke vooropleiding vereist.


Bijzonderheden
De doelgroep zal bij het uitvoeren van de reguliere werkzaamheden op verschillende wijzen in aanraking komen met gevaarlijke stoffen en/of gevaarlijke afval.
Hij/zij zal in voorkomend geval de gevaarlijke stoffen vervoeren voor een afzender.
De gevaarlijke stoffen volgens de gestelde regels stuwen en tijdens het  laden en lossen van deze stoffen de juiste persoonlijke beschermende middelen kunnen gebruiken.
Bij calamiteiten dient hij/zij adequaat te kunnen optreden en melding van het gebeurde kunnen verzorgen.


Cursusinhoud:

 • Wettelijk kader gevaarlijke stoffen
 • Gevaarlijke stoffen en begrippen
 • Codering en indeling van gevaarlijke stoffen
 • Vervoeren van gevaarlijke stoffen in vrijgestelde hoeveelheden
 • Verpakkingen en etikettering volgens het ADR
 • Maatregelen bij brand
 • Maatregelen bij morsverliezen en milieumelding


Duur cursus

 • Klassikaal, 2 dagdelen
 • Digitale klas 2 dagdelen
 • Webinar, 2 dagdelen
 • Blended, 1 dagdeel
 • Internet, naar eigen inzicht
 • Herhaling, afhankelijk van gekozen methode

Locatie en tijdstip
De cursus wordt bij voorkeur bij deelnemende bedrijven verzorgd. Indien nodig zal door ons bij voldoende deelname een locatie worden ingehuurd, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van de deelnemers. De cursussen worden in overleg met de onderneming gehouden. De mogelijkheid bestaat om deze in de avonduren en/of de zaterdagen te verzorgen.