Algemeen
In Nederland is veel regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen denk hierbij aan:

 • Arbeidsomstandighedenwet
 • Wet algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo)
 • Wet bodembescherming
 • Besluit risico’s zware ongevallen 2015
 • Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

Het adviseren hoe deze regelgeving bij opslag juist toegepast moet worden is specialisme op zich.


Doelgroep
Tot de doelgroep behoren bedrijfsbeleidsmakers die belast zijn met de invulling van de voorschriften voor de opslag van gevaarlijke stoffen.


Doelstelling
Het kunnen adviseren bij de oplag van goederen, containers en voertuigen met gevaarlijke stoffen conform de PGS 15.


Vooropleiding.
MBO niveau gewenst, maar niet noodzakelijk


Bijzonderheden
De cursus wordt afgesloten met een examen van AGTL.
Kandidaten welke geslaagd zijn, krijgen het certificaat “Nestor adviseur PGS 15”.
Het certificaat heeft geen geldigheidsduur, maar het is raadzaam om, als gevolg van steeds wijzigde regelgeving, na 5 jaar te herhalen


Cursusinhoud:

 • Het leren werken met de PGS 15
 • Het leren toepassen van de PGS 15 op de werkplek
 • Het identificeren, verpakken, kenmerken en etiketteren.
 • Het leren inspecteren en controleren van opslaglocaties

Duur cursus

 • Klassikaal, 10 dagdelen
 • Digitale klas 10 dagdelen
 • Webinar, 10 dagdelen
 • Blended, 2 dagdelen
 • Internet, naar eigen inzicht
 • Herhaling, afhankelijk van gekozen methode

Locatie en tijdstip
De cursus wordt bij voorkeur bij deelnemende bedrijven verzorgd. Indien nodig zal door ons bij voldoende deelname een locatie worden ingehuurd, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van de deelnemers. De cursussen worden in overleg met de onderneming gehouden. De mogelijkheid bestaat om deze in de avonduren en/of de zaterdagen te verzorgen.