Algemeen
Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, aanbieden, vervoeren, ontvangen en/of overslaan, moeten sinds 1 januari 2000 kunnen beschikken over een veiligheidsadviseur.
De veiligheidsadviseur moet adviseren over de juiste toepassing van de regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.
Hij moet ongevallen op de juiste manier kunnen melden en rapporteren.
Ook moet hij jaarlijks een rapport opstellen over de algemene gang van zaken in het bedrijf.


Doelgroep
Tot de doelgroep behoren werknemers die belast zijn met preventie van risico’s op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen
De preventie richt zich in het bijzonder op de veiligheid van personen, bezittingen en het milieu.


Doelstelling
Ondersteuning kunnen geven bij het vervoersgereed kunnen maken van goederen, containers en voertuigen met gevaarlijke stoffen conform de WVGS evenals adviezen kunnen geven aan directie en werknemers.
Het kunnen optreden als veiligheidsadviseur conform Richtlijn 96/35/EG van de Raad van Europese Gemeenschappen van 3 juni 1996 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van de Veiligheidsadviseur voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg.
Ministeriële regeling Veiligheidsadviseur WVGS art. 3 onder b ju. 6 WVGS en art. 2 B


Vooropleiding.
MBO niveau is gewenst.
Enige werkervaring bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is gewenst.
Enige kennis van de Engelse taal is gewenst.


Bijzonderheden
Het examen wordt civiel afgenomen door het CBR.
Het certificaat Veiligheidsadviseur heeft een geldigheidsduur van 5 (vijf) jaar, en dient in het jaar dat de geldigheid verloopt, door middel van scholing en een examen, verlengd te worden.


Cursusinhoud:

 • Het leren werken met de WVGS (Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen)
 • Het leren toepassen van de WVGS op de werkplek
 • Taken van de Veiligheidsadviseur
 • Het classificeren en identificeren van gevaarlijke stoffen
 • Het verpakken van gevaarlijke stoffen.
 • Het kenmerken en etiketteren van gevaarlijke stoffen
 • Het documenteren van zendingen met gevaarlijke stoffen
 • Het toepassen van de vereiste vervoescondities


Duur cursus

 • Klassikaal, 10 dagdelen
 • Digitale klas 10 dagdelen
 • Webinar, 10 dagdelen
 • Blended, 2 dagdelen
 • Internet, naar eigen inzicht
 • Herhaling, afhankelijk van gekozen methode

Locatie en tijdstip
De cursus wordt bij voorkeur bij deelnemende bedrijven verzorgd. Indien nodig zal door ons bij voldoende deelname een locatie worden ingehuurd, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van de deelnemers. De cursussen worden in overleg met de onderneming gehouden. De mogelijkheid bestaat om deze in de avonduren en/of de zaterdagen te verzorgen.