Algemeen
Het vervoer van gevaarlijke stoffen met zeeschepen is in Nederland in de Schepen Wet vast gelegd. Aangezien het meeste vervoer met zeeschepen op internationale wateren plaats vindt heeft Nederland ook ook het SOLAS verdrag ondertekent waardoor tegelijk de IMDG-code in nationale Nederlandse regelgeving is opgenomen.

Dit sommige gevallen geldt deze regelgeving ook voor nationaal zeevervoer.


Doelgroep
Tot de doelgroep behoren werknemers(expeditiemedewerkers/magazijnchefs) die belast zijn met de invulling van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Deze werknemers moeten in staat zijn de voorschriften van de IMDG-code op een juiste manier toe te passen.


Doelstelling
Het vervoersgereed kunnen maken van goederen, containers en voertuigen met gevaarlijke stoffen conform de IMDG-code.


Vooropleiding.
Enige werkervaring bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is gewenst, maar niet noodzakelijk


Bijzonderheden
De cursus wordt afgesloten met een examen van AGTL.
Kandidaten welke geslaagd zijn, krijgen het certificaat “Senior werken met het ADR”.
Het certificaat heeft geen geldigheidsduur, maar het is raadzaam om, als gevolg van steeds wijzigde regelgeving, na 5 jaar te herhalen


Cursusinhoud:

 • Het leren werken met de IMDG-code
 • Het leren toepassen van de IMDG-code op de werkplek
 • Het identificeren, verpakken, kenmerken en etiketteren.
 • Het leren opmaken van de vervoersdocumenten
 • Het leren inspecteren en controleren van laadeenheden, voor het feitelijke beladen


Duur cursus

 • Klassikaal, 6 dagdelen
 • Digitale klas 6 dagdelen
 • Webinar, 6 dagdelen
 • Blended, 2 dagdelen
 • Internet, naar eigen inzicht
 • Herhaling, afhankelijk van gekozen methode

Locatie en tijdstip
De cursus wordt bij voorkeur bij deelnemende bedrijven verzorgd. Indien nodig zal door ons bij voldoende deelname een locatie worden ingehuurd, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van de deelnemers. De cursussen worden in overleg met de onderneming gehouden. De mogelijkheid bestaat om deze in de avonduren en/of de zaterdagen te verzorgen.