Algemeen
Het goed vastzetten van de lading is een belangrijk onderdeel voor een veilig en goed transport. In de praktijk wordt dat nog wel eens vergeten. Bij ruim 70% van de ongevallen waarbij een vrachtauto betrokken is, is het niet (goed) vastzetten de oorzaak. Vaak hebben deze ongevallen grote schade tot gevolg. Deze schade kost altijd geld, tijd en ergernis.
Goede ladingzekering voorkomt niet alleen het verliezen, maar ook het schuiven van lading.
U wilt als transporteur uw klant tevreden stellen; dit is natuurlijk moeilijk als de lading niet meer intact is.
Uiteindelijk kan uw verzekeraar met extra eisen komen. Meestal in de vorm van zeer hoge poliskosten.
Met up-to-date kennis van de juiste ladingzekering bespaart men kosten en werkt men efficiënter.


Doelgroep
De cursus is bestemd voor personen welke eindverantwoordelijk zijn bij belading en stuwage.


Doelstelling
Personeel dat handelingen verricht zoals genoemd onder de doelgroep, bewust te maken van de gevaarsaspecten welke verbonden zijn met deze handelingen. Hen kennis en inzicht verschaffen over de regelgeving aangaande gevaarlijke stoffen. Tijdens de werkzaamheden de persoonlijke beschermende middelen op een juiste wijze gebruiken. Praktische handelingen kunnen uitvoeren ten einde calamiteiten (zoals morsverliezen of brand) te bestrijden. Naast feitelijke kennis wordt gestreefd naar een milieubewustzijn en veiligheidsbewustzijn te ontwikkelen bij de leerling.


Vooropleiding.
MBO niveau is gewenst.
Rekenkundig inzicht.


Bijzonderheden
In de cursus zal door middel van theorielessen en praktijk worden geoefend. Zodat u na de cursus conform wet- en regelgeving kunt werken.
Op de laatste dag zal er een examen worden afgenomen en bij een voldoende score zal er een certificaat worden uitgereikt. Dit certificaat is onbeperkt geldig, maar het verdient de aanbeveling om deze kennis iedere 5 jaar op te frissen


Cursusinhoud:

  • Het kunnen toepassen van de berekeningen voor het gebruik van spanbanden;
  • Het leren toepassen van de diversen bindmethoden;
  • Het volgens de juiste wijze vast zetten van lading conform de wettelijke bepalingen;
  • Dit rekenkundig te onderbouwen

Duur cursus

  • Klassikaal, 8 dagdelen
  • Digitale klas 8 dagdelen
  • Webinar, 8 dagdelen
  • Blended, 2 dagdelen
  • Internet, naar eigen inzicht
  • Herhaling, afhankelijk van gekozen methode

Locatie en tijdstip
De cursus wordt bij voorkeur bij deelnemende bedrijven verzorgd. Indien nodig zal door ons bij voldoende deelname een locatie worden ingehuurd, waarbij rekening wordt gehouden met de woonplaats van de deelnemers. De cursussen worden in overleg met de onderneming gehouden. De mogelijkheid bestaat om deze in de avonduren en/of de zaterdagen te verzorgen.