Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan, aanbieden, vervoeren, ontvangen en/of overslaan in hoeveelheden groter dan de in het ADR, ADN of RID bepaalde vrijstellingen moeten een veiligheidsadviseur vervoer gevaarlijke stoffen aanstellen.

De veiligheidsadviseur kan een werknemer binnen het bedrijf zijn maar ook een ingehuurde expert zijn.
AGTL biedt deze expertise aan voor zowel weg-, binnenwater- en spoorwegvervoer.


Veiligheidsadviseur wegvervoer
Veiligheidsadviseur binnenwater vervoer
Veiligheidsadviseur spoorwegvervoer

Een bedrijf heeft vrijstelling van het aanstellen van een veiligheidsadviseur als er alleen gevaarlijke stoffen worden aangeboden, vervoerd, ontvangen en/of overgeslagen in:

  • Vrijgestelde hoeveelheden ADR, ADN of RID deel 3.5
  • Gelimiteerde hoeveelheden ADR, ADN of RID deel 3.4
  • Beperkte hoeveelheden ADR en ADN deel 1.1.3.6